ijkloy

สำหรับคำนิยามของ ijkloy กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.


เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ ijkloy ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ijkloy ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ ijkloy ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ ijkloy แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ ijkloy นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ ijkloy อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ ijkloy. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ ijkloy: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย ijkloy ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ ijkloy ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ ijkloy ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า ijkloy หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย ijkloy คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย ijkloy และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ijkloy