goals

การออกเสียง:  US [ɡoʊl] UK [ɡəʊl]
  • n.เป้าหมายปลายทางของกีฬาเช่นฟุตบอล) ผู้รักษาประตู
  • Webเป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
n.
1.
สิ่งที่คุณหวังว่าจะบรรลุ
2.
การตั้งหรือโครงสร้างที่ลูกต้องไปเข้า หรือผ่านคะแนนในกีฬาบางอย่าง การวางลูกบอลลงในเป้าหมาย ดำเนินการ จุดหรือจุดที่คุณคะแนน โดยวางลูกบอลลงในเป้าหมาย