glitzes

การออกเสียง:  US [ɡlɪts] UK [ɡlɪts]
  • n.Cuckold
  • Webเกมมหัศจรรย์คนพันลึก โอ้แฟลช
n.
1.
มีคุณภาพพิเศษที่ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนน่าสนใจ และน่าตื่นเต้นมากแม้ว่ามีมูลค่าที่แท้จริงไม่