foirach

สำหรับคำนิยามของ foirach กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

ยุโรป >> ออสเตรีย >> Foirach
Europe >> Austria >> Foirach
 • จัดเรียงคำภาษาอังกฤษ: foirach
 • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย foirach มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
 • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย foirach, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย foirach หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย foirach
 • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ :  f  foirach  oi  r  a  ach  ch  h
 • ขึ้นอยู่กับ foirach คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
 • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  fo  oi  ir  ra  ac  ch
 • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย foirach ตามตัวอักษรถัดไป
 • คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย foirach :
  foirach 
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย foirach :
  foirach 
 • คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย foirach :
  foirach 

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ foirach ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ foirach ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ foirach ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ foirach แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ foirach นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ foirach อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ foirach. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ foirach: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย foirach ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ foirach ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ foirach ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า foirach หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย foirach คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย foirach และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย foirach