flexagons

สำหรับคำนิยามของ flexagons กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.


เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ flexagons ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ flexagons ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ flexagons ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ flexagons แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ flexagons นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ flexagons อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ flexagons. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ flexagons: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย flexagons ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ flexagons ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ flexagons ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า flexagons หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย flexagons คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย flexagons และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย flexagons