firestorms

การออกเสียง:  US [ˈfaɪrˌstɔrm] UK [ˈfaɪə(r)ˌstɔː(r)m]
  • na.(เกิดจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์) ไฟร์สตอร์ม
  • Webไฟไฟ
n.
1.
ไฟขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิด
2.
นิพจน์การฉับพลันของแรงประท้วงหรือวิจารณ์