ex

การออกเสียง:  US [eks] UK [eks]
  • n.อดีตภรรยา อดีตสามี คู่เพศสัมพันธ์อดีต
  • prep.ไม่รวม inter alia ... Zhiwai
  • v.ทดสอบ
  • Webแฟนเก่าแฟนเก่าแฟน (แฟนเก่าแฟน);
n.
1.
บุคคลที่ผู้ใช้ที่จะแต่งงานไป หรือเคยมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกด้วย