esquires

การออกเสียง:  US [ˈɛsˌkwaɪərz] UK [isˈkwaiəz]
  • n.สุภาพบุรุษชาวอังกฤษ Sir ของ Squires อังกฤษ (สถานะภายใต้อัศวิน)
  • v.(ของผู้รับชื่อ) ใช้ชื่อเรื่อง ... นายคุ้มกัน
  • Webสัญญาพวกมี
n.
1.
เยาวชนให้เป็นคนมีผู้ดูแลหรือโล่กับอัศวินยุคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นขั้นตอนในการฝึกอบรมของเขาเองสำหรับ knighthood
2.
คำนำหน้าชื่อที่อยู่หลังคน ' s ชื่อเต็ม ชื่อของทนาย ในการติดต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง