egg

การออกเสียง:  US [eɡ] UK [eɡ]
  • n.ไข่ ไข่ไข่ (นก) และไข่ (ปลา แมลง ฯลฯ),
  • v.ส่งเสริม ทำ ด้วยไข่ (อาหาร); คนโยนไข่
  • WebElectrogastrogram (electrogastrogram); ไข่ ไข่
n.
1.
พัฒนาวัตถุกลม มีเปลือกที่สร้างนกหญิงและลูกนกใน แม่นกวาง ไข่ และหลัง hatches ไข่ และลูกนกมาออก ไก่ ' s ไข่ใช้เป็นอาหาร
2.
วัตถุขนาดเล็กที่ผลิต โดยหญิงแมลง กบ งู ฯลฯ ที่สัตว์เล็กมาจาก
3.
เซลล์ที่ผลิตภายในผู้หญิงหรือเมียที่พัฒนาเป็นทารกหากมีปฏิสนธิ โดยเซลล์เพศ sperma
ยุโรป >> เยอรมนี >> ไข่
Europe >> Switzerland >> Egg