dragonets

  • n.มังกรน้อย
  • Webกบ หนูแบกปลา มังกรหลอก
n.
1.
ขนาดเล็กสีโอเชี่ยนฟานเหลืองปลาหัวแบน ตัวแคบ และ ครีบ pectoral ใหญ่ ใกล้ก้นตื้นที่อบอุ่นสดใส