directorial

การออกเสียง:  US [ˌdaɪrekˈtɔriəl] UK [ˌdaɪrekˈtɔːriəl]
  • adj.หัวหน้างาน ผู้อำนวยการ คำสั่ง
  • Webผู้จัดการ ระบบคณะกรรมการ
adj.
1.
เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรรมการ ผู้กำกับภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ