diplotene

การออกเสียง:  US ['dɪplətɪn]
  • n.Diplotene
  • Webสองวง สองวง ไวนิลสีขาว
n.
1.
ขั้นตอนในส่วนแรกของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ซึ่ง chromosomes จัดเป็นคู่เริ่มย้ายจากกัน แต่ยังคงเชื่อมต่อจุด