dens

การออกเสียง:  US [den] UK [den]
  • n.เดน ที่ซ่อนของโจร ห้องพักสกปรก และเล็กขนาดเล็กอบอุ่นเดน
  • v.Burrowing ลงหลุม... ขับลงหลุมในการ
  • Webความหนาแน่นของ dens
n.
1.
ห้องพักในบ้านที่คนไปพักผ่อน และอยู่คนเดียว
2.
ลับตามที่คนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3.
ลับที่เด็กไปเล่น
4.
บ้านของสัตว์ป่าบาง
5.
กลุ่มลูกเสือ cub