deelmy

สำหรับคำนิยามของ deelmy กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.


เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ deelmy ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ deelmy ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ deelmy ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ deelmy แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ deelmy นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ deelmy อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ deelmy. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ deelmy: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย deelmy ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ deelmy ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ deelmy ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า deelmy หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย deelmy คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย deelmy และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย deelmy