declarants

  • n.รเจ็ค ขอ Declarant
  • Webศุลกากร declarant Declarant Declarant
n.
1.
noncitizen ของสหรัฐอเมริกาที่ได้ประกาศเจตนาของ ประเทศเอสอย่างเป็นกิจจะลักษณะ พลเมือง
2.
คนที่ทำให้คำสั่งเป็น ทาง