crau

สำหรับคำนิยามของ crau กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

  • จัดเรียงคำภาษาอังกฤษ: crau
  • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
  • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย crau มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
  • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย crau, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย crau หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย crau
  • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ craur  a

  • ขึ้นอยู่กับ crau คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
  • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  cr  ra  au
  • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย crau ตามตัวอักษรถัดไป

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ crau ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ crau ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ crau ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ crau แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ crau นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ crau อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ crau. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ crau: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย crau ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ crau ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ crau ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า crau หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย crau คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย crau และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย crau