corruption

การออกเสียง:  US [kəˈrʌpʃ(ə)n] UK [kə'rʌpʃ(ə)n]
  • n.ความเสียหาย เสียหาย ติดสินบน การติดสินบน
  • Webฤดูใบไม้ร่วง ความเสียหาย ความเสียหาย
n.
1.
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ทำงาน โดยเจ้าหน้าที่หรือบุคคลในตำแหน่งของอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขายอมรับเงินเพื่อแลกกับการทำสิ่งที่คน
2.
กระบวนการในการทำลายคนหรือสิ่งที่
3.
กระบวนการผุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศพ