copilots

การออกเสียง:  US [ˈkoʊˌpaɪlət] UK [ˈkəʊˌpaɪlət]
  • n.นำร่องร่วม "สายการบิน" ต่อกับระบบ
  • Webเครื่องบินนำร่องร่วมภายใต้นำร่อง นำร่องร่วมเปิด หรือปิด
n.
1.
นักบินเป็นงานที่ร่วมรับผิดชอบสำหรับการบินเที่ยวบินกับนักบินหลัก

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ copilots ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ copilots ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ copilots ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ copilots แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ copilots นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ copilots อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ copilots. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ copilots: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย copilots ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ copilots ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ copilots ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า copilots หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย copilots คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย copilots และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย copilots