chastest

การออกเสียง:  US [tʃeɪst] UK [tʃeɪst]
  • adj.ผู้จงรักภักดีคู่สมรส บริสุทธิ์ สง่างาม, (แบบเรียบง่าย
  • Webความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ ธรรมดา
adj.
1.
ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีเพศสัมพันธ์ ไม่สนใจในเรื่องเพศ