chakra

การออกเสียง:  US [ˈtʃʌkrə] UK ['tʃʌkrə]
  • n.ล้อ (หนึ่งจุดโฟกัสของร่างกายมนุษย์)
  • Webจักระ และจักระ และจักระ
n.
1.
พื้นที่หลักเจ็ดของพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกาย ตามทฤษฎีโยคะใด ๆ