calyculus

  • n.คาลิกซ์ขนาดเล็ก "โซลูชัน" รส
  • WebEpicalyx ถ้วยรูปร่างโครงสร้าง อวัยวะรูปถ้วย
n.
1.
ตัวเล็กถ้วยรูปโครงสร้าง e. g ภาวะซึมเศร้าของปะการังโครงกระดูก
n.
1.