cairngorm

การออกเสียง:  US ['kernˌgɔrm] UK ['keən'gɔ:m]
  • n.ควอตซ์ smoky "เหมือง" (ผลิตในภูเขาแครนกอร์มสกอตแลนด์)
  • WebSmoky ควอตซ์ คริสตัลสีดำ Kaiengemu
n.
1.
ควันสีเหลือง สีเทา หรือสีน้ำตาลแบบของควอตซ์ พบในสกอตแลนด์
n.