blivet

  • Webปีศาจส้อม Blivet
n.
1.
การยุบ rubberized กระเพาะปัสสาวะที่ใช้ในการขนส่ง และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำในพื้นที่ไปข้างหน้าของสนามรบ
2.
สิ่งที่ไร้ประโยชน์ อวกาศ หรือน่ารำคาญ
3.
มีปัญหาที่ intractable โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งาน
4.
สิ่งที่มีชื่อที่คุณไม่รู้ หรือจำไม่ได้