arequipa

การออกเสียง:  US [ˌærəˈkipə] UK [ˌæriˈki:pə]
  • n.พึงพอ
  • Webเมืองของอาเรกิปา เปรู เปรู yaleijipa
un.
1.
เมืองในประเทศเปรูในอังเดส ศูนย์การค้าที่สำคัญได้
อเมริกาใต้ >> เปรู >> แผนกพึงพอ
South America >> Peru >> Arequipa