amylogens

สำหรับคำนิยามของ amylogens กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.


เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ amylogens ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ amylogens ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ amylogens ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ amylogens แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ amylogens นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ amylogens อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ amylogens. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ amylogens: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย amylogens ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ amylogens ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ amylogens ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า amylogens หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย amylogens คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย amylogens และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย amylogens