aesthetician

การออกเสียง:  US [ˌesθə'tɪʃən]
  • n.สุนทรียศาสตร์นักวิชาการ ความสวยงามที่บ้าน
  • WebBeauticians เสริมสวยของ Jianye เทคโนโลยีชีวภาพ บำบัดโรคทางกาย
n.
1.
นักศึกษาหรือสาวกหลักศิลปะหรือความงาม
2.
คนงานจะให้คนงาม