adf

สำหรับคำนิยามของ adf กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

  • จัดเรียงคำภาษาอังกฤษ: adf
  • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
  • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย adf มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
  • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย adf, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย adf หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย adf
  • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ adfa  ad  f

  • ขึ้นอยู่กับ adf คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
  • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  ad  df
  • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย adf ตามตัวอักษรถัดไป

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ adf ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ adf ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ adf ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ adf แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ adf นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ adf อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ adf. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ adf: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย adf ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ adf ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ adf ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า adf หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย adf คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย adf และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย adf