ach

การออกเสียง:  US [ɑ:x] UK [ɑ:x]
  • n.Acetylcholine ฮอร์โมนอะดรีนัลคอร์เทกซ์
  • int.(แปลกใจ ริเกร็ต ฯลฯ)
  • Webสารสื่อประสาท acetylcholine Acetylcholine บริษัทอลูมิเนียมของจีน
n.
1.
ในอีคอมเมิร์ซ ชำระเงินขายส่งเครือข่ายสำหรับระหว่างธนาคารหักบัญชีและการชำระเงินการชำระเงิน จุดขายหรือเครื่องระบบเข้า
int.
1.
ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ e. g ความรำคาญ ประหลาดใจ หรือลา ออก มักจะเป็นการนำไปพูดอะไร