accept

การออกเสียง:  US [əkˈsept] UK [ək'sept]
  • v.ยอมรับยินยอมยอมรับการอนุมัติ
  • Webยอมรับ ได้ รับ d /
v.
1.
การใช้สิ่งที่คนให้ ใช่ว่าการเชิญการเสนอ
2.
สาธุทำอะไร คนถาม หรือแนะนำ
3.
การรับรู้ว่า สิ่งที่เป็นจริง ยุติธรรม หรือ ขวา การรับรู้ว่า คุณจะชอบอะไร
4.
การรับรู้ว่า สถานการณ์ไม่อยู่ และไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือเปลี่ยนแปลง
5.
การอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมองค์กร ให้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชนหรือครอบครัว และทำให้พวกเขารู้สึกยินดีต้อนรับ
6.
พิจารณาสิ่งเหมาะสม หรือดีพอสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
7.
ใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน
na.
1.
ตัวแปรของการยอมรับของ