aak

สำหรับคำนิยามของ aak กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

  • จัดเรียงคำภาษาอังกฤษ: aak
  • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
  • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย aak มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
  • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย aak, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย aak หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย aak
  • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ aaka  aa  a  ak  k

  • ขึ้นอยู่กับ aak คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
  • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  aa  ak
  • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย aak ตามตัวอักษรถัดไป

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ aak ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ aak ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ aak ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ aak แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ aak นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ aak อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ aak. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ aak: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย aak ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ aak ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ aak ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า aak หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย aak คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย aak และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย aak