streamy

Uttal:  UK ['striːmɪ]
  • adj.Floder. vatten. glöd
  • WebMånga floder. vatten. en ström av

Den här sidan skapas för att förklara vad innebörden av streamy är. Här kan du hitta fullständiga definitioner av streamy på engelska och andra 40-språk. Först och främst kan du lyssna på uttal av streamy på amerikansk engelska och brittisk engelska genom att klicka på ljudikonerna. Därefter listar vi de mest populära webb definitionerna för streamy. Även om de inte kan vara korrekt, men representerar de mest up-to-date förklaringar i Internet åldern. Dessutom listar vi andra ord som har samma innebörd som streamy. Utöver synonymer listas även stora antonymer för streamy. För detaljerad ordlista kan du klicka på flikar för att växla mellan synonymer och antonymer. Ännu viktigare, du kommer att se fliken definitioner på engelska där DigoPaul.com ordlistan ger korrekta betydelser av streamy. för det tredje listar vi andra ordformer av streamy: substantiv, adjektiv, verb och adverb. För det fjärde ger vi exempel meningar som innehåller streamy. Dessa meningar visar hur du kan använda det engelska ordet streamy i en riktig mening. För det femte, för att hjälpa dig att bättre förstå definitionerna av streamy, presenterar vi också tre bilder för att illustrera vad streamy egentligen betyder. Slutligen listar vi engelska ord som börjar med streamy, engelska ord som innehåller streamy och engelska ord som slutar med streamy.