granddaddy

Uttal:  US [ˈɡrænˌdædi]
  • abbr.(= farfar)
  • n.Hantverksmästare
  • WebFullständig undersökning av alla nio projekt. Pappa; Torre
abbr.
1.
(= farfar)
n.
1.
en farfar
abbr.
1.
(= grandfather) 
n.