flatlines

Uttal:  US [ˈflætˌlaɪn] UK ['flæt.laɪn]
  • adj.(EEG) är en platt linje
  • n.(Död EEG) ljus
  • v.Död eufemismer
  • WebFörlängning för hjärtstopp
check out conk (out) croak decease demise depart drop end exit expire fall die go kick in kick off pass (on) pass away part peg out perish pop off step out succumb
n.
1.
en situation där någon eller något är död eller inte längre fungerar
v.
1.
att dö
2.
falla till en mycket låg nivå