diffusion

Uttal:  US [dɪˈfjuʒ(ə)n] UK [dɪˈfjuːʒ(ə)n]
  • n.Spridning. Spridda; "Objekt" spridning. Lång
  • WebDiffus; Diffusion; Dispersion
n.
1.
förflyttning av ljus i många riktningar efter det träffar en yta som inte är slät eller när den passerar även ett ämne som inte är helt klart