concatenation

Uttal:  US [kənˌkætəˈneɪʃ(ə)n] UK [kən.kætə'neɪʃ(ə)n]
  • n.Ett antal associerade objekt (eller händelser)
  • WebSerien; Anslutning; Gängade
n.
1.
en serie av relaterade händelser
n.

Den här sidan skapas för att förklara vad innebörden av concatenation är. Här kan du hitta fullständiga definitioner av concatenation på engelska och andra 40-språk. Först och främst kan du lyssna på uttal av concatenation på amerikansk engelska och brittisk engelska genom att klicka på ljudikonerna. Därefter listar vi de mest populära webb definitionerna för concatenation. Även om de inte kan vara korrekt, men representerar de mest up-to-date förklaringar i Internet åldern. Dessutom listar vi andra ord som har samma innebörd som concatenation. Utöver synonymer listas även stora antonymer för concatenation. För detaljerad ordlista kan du klicka på flikar för att växla mellan synonymer och antonymer. Ännu viktigare, du kommer att se fliken definitioner på engelska där DigoPaul.com ordlistan ger korrekta betydelser av concatenation. för det tredje listar vi andra ordformer av concatenation: substantiv, adjektiv, verb och adverb. För det fjärde ger vi exempel meningar som innehåller concatenation. Dessa meningar visar hur du kan använda det engelska ordet concatenation i en riktig mening. För det femte, för att hjälpa dig att bättre förstå definitionerna av concatenation, presenterar vi också tre bilder för att illustrera vad concatenation egentligen betyder. Slutligen listar vi engelska ord som börjar med concatenation, engelska ord som innehåller concatenation och engelska ord som slutar med concatenation.