abmry

För definition av abmry, besök här.


Den här sidan skapas för att förklara vad innebörden av abmry är. Här kan du hitta fullständiga definitioner av abmry på engelska och andra 40-språk. Först och främst kan du lyssna på uttal av abmry på amerikansk engelska och brittisk engelska genom att klicka på ljudikonerna. Därefter listar vi de mest populära webb definitionerna för abmry. Även om de inte kan vara korrekt, men representerar de mest up-to-date förklaringar i Internet åldern. Dessutom listar vi andra ord som har samma innebörd som abmry. Utöver synonymer listas även stora antonymer för abmry. För detaljerad ordlista kan du klicka på flikar för att växla mellan synonymer och antonymer. Ännu viktigare, du kommer att se fliken definitioner på engelska där DigoPaul.com ordlistan ger korrekta betydelser av abmry. för det tredje listar vi andra ordformer av abmry: substantiv, adjektiv, verb och adverb. För det fjärde ger vi exempel meningar som innehåller abmry. Dessa meningar visar hur du kan använda det engelska ordet abmry i en riktig mening. För det femte, för att hjälpa dig att bättre förstå definitionerna av abmry, presenterar vi också tre bilder för att illustrera vad abmry egentligen betyder. Slutligen listar vi engelska ord som börjar med abmry, engelska ord som innehåller abmry och engelska ord som slutar med abmry.