preceptive

Výslovnosť:  US [prɪ'septɪv] UK [prɪ'septɪv]
  • adj.Získané poznatky; Opatrnosť; Súdne "zákon"
  • WebLekcie v prírode; Dobrá lekcia muž
adj.
1.
dávať pokyny alebo príkazy, alebo stanovenie pravidiel alebo zásad