keystroked

Pre definíciu keystroked, navštívte tu.


Táto stránka je vytvorená tak, aby vysvetlila, aký význam má keystroked. Tu nájdete kompletné definície keystroked v angličtine a ďalších 40 jazykoch. Po prvé, môžete počúvať výslovnosti z keystroked v americkej angličtine a britskej angličtine kliknutím na ikonu zvuku. Ďalej uvádzame najobľúbenejšie webové definície keystroked. Aj keď nemusia byť presné, ale predstavujú najviac up-to-date vysvetlenie v internetovom veku. Okrem toho uvádzame ďalšie slová, ktoré majú rovnaký význam ako keystroked. Okrem synonymá sú tiež uvedené hlavné antonymy pre keystroked. Pre podrobný zoznam slov, môžete kliknúť na kartách prepínať medzi synonymá a antonyms. Ešte dôležitejšie je, uvidíte kartu definícií v angličtine, kde DigoPaul.com slovník poskytuje presný význam keystroked. Po tretie, uvádzame ďalšie slovné formy keystroked: podstatné meno, prídavné meno, sloveso a príslovky. Po štvrté, dávame príklady viet, ktoré obsahujú keystroked. Tieto vety ukazujú, ako môžete použiť anglické slovo keystroked v skutočnej vete. Po piate, aby sme vám pomohli lepšie porozumieť definíciám keystroked, uvádzame aj tri obrázky na ilustráciu toho, čo keystroked skutočne znamená. Nakoniec uvádzame anglické slová, ktoré začínajú s keystroked, anglickými slovami, ktoré obsahujú keystroked, a anglickými slovami, ktoré končia keystroked.