evolution

Výslovnosť:  US [ˌevəˈluʃ(ə)n] UK [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]
  • n.Vývoj; Vývoj; Rozvoj; Progresívne
  • WebVývoj; Vývoj; Vývoj
n.
1.
vedecké teórie, podľa ktorých druhov rastlín a živočíchov zmeniť postupne cez dlhé časové obdobie cez proces známy ako prirodzený výber stať viac vhodných pre ich životné prostredie
2.
spôsob, akým niečo postupne mení a vyvíja