deeop

Pre definíciu deeop, navštívte tu.


Táto stránka je vytvorená tak, aby vysvetlila, aký význam má deeop. Tu nájdete kompletné definície deeop v angličtine a ďalších 40 jazykoch. Po prvé, môžete počúvať výslovnosti z deeop v americkej angličtine a britskej angličtine kliknutím na ikonu zvuku. Ďalej uvádzame najobľúbenejšie webové definície deeop. Aj keď nemusia byť presné, ale predstavujú najviac up-to-date vysvetlenie v internetovom veku. Okrem toho uvádzame ďalšie slová, ktoré majú rovnaký význam ako deeop. Okrem synonymá sú tiež uvedené hlavné antonymy pre deeop. Pre podrobný zoznam slov, môžete kliknúť na kartách prepínať medzi synonymá a antonyms. Ešte dôležitejšie je, uvidíte kartu definícií v angličtine, kde DigoPaul.com slovník poskytuje presný význam deeop. Po tretie, uvádzame ďalšie slovné formy deeop: podstatné meno, prídavné meno, sloveso a príslovky. Po štvrté, dávame príklady viet, ktoré obsahujú deeop. Tieto vety ukazujú, ako môžete použiť anglické slovo deeop v skutočnej vete. Po piate, aby sme vám pomohli lepšie porozumieť definíciám deeop, uvádzame aj tri obrázky na ilustráciu toho, čo deeop skutočne znamená. Nakoniec uvádzame anglické slová, ktoré začínajú s deeop, anglickými slovami, ktoré obsahujú deeop, a anglickými slovami, ktoré končia deeop.