Bazat pe bireme, cuvinte noi formate prin adăugarea o litere la începutul sau la sfârşitul:
abeeimr   cbeamier   dbecrime   gbemired   sberimed