refor

  • WebBudżet i dodatkowych; Płatności i dodatkowych; Systemu kulturowego

Ta strona jest tworzona w celu wyjaśnienia znaczenia refor. Tutaj można znaleźć kompletne definicje refor w języku angielskim i innych 40 języków. Po pierwsze, można posłuchać wymowy refor w amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim, klikając ikony audio. Następnie, lista najpopularniejszych definicji internetowych refor. Choć mogą one nie być dokładne, ale reprezentują najbardziej aktualne wyjaśnienia w dobie Internetu. Ponadto, możemy wymienić inne słowa, które mają takie same znaczenie jak refor. Oprócz synonimów, główne antonimy dla refor są również wymienione. Aby uzyskać szczegółową listę wyrazów, można kliknąć karty, aby przełączać się między synonimami i antonimów. Co ważniejsze, zobaczysz zakładkę definicje w języku angielskim, gdzie DigoPaul.com słownika zapewnia dokładne znaczenie refor. po trzecie, możemy wymienić inne formy wyrazu refor: rzeczownik, przymiotnik, czasownik i przysłówka. Po czwarte, dajemy przykładowe zdania, które zawierają refor. Zdania te pokazują, jak można użyć angielskiego słowa refor w prawdziwym zdaniu. Po piąte, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć definicje refor, prezentujemy również trzy obrazy ilustrujące, co naprawdę oznacza refor. Na koniec wymieniamy angielskie słowa, które zaczynają się od refor, angielskie słowa zawierające refor i angielskie wyrazy, które kończą się na refor.