qorm

Definicja qorm, proszę odwiedzić tutaj.


Ta strona jest tworzona w celu wyjaśnienia znaczenia qorm. Tutaj można znaleźć kompletne definicje qorm w języku angielskim i innych 40 języków. Po pierwsze, można posłuchać wymowy qorm w amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim, klikając ikony audio. Następnie, lista najpopularniejszych definicji internetowych qorm. Choć mogą one nie być dokładne, ale reprezentują najbardziej aktualne wyjaśnienia w dobie Internetu. Ponadto, możemy wymienić inne słowa, które mają takie same znaczenie jak qorm. Oprócz synonimów, główne antonimy dla qorm są również wymienione. Aby uzyskać szczegółową listę wyrazów, można kliknąć karty, aby przełączać się między synonimami i antonimów. Co ważniejsze, zobaczysz zakładkę definicje w języku angielskim, gdzie DigoPaul.com słownika zapewnia dokładne znaczenie qorm. po trzecie, możemy wymienić inne formy wyrazu qorm: rzeczownik, przymiotnik, czasownik i przysłówka. Po czwarte, dajemy przykładowe zdania, które zawierają qorm. Zdania te pokazują, jak można użyć angielskiego słowa qorm w prawdziwym zdaniu. Po piąte, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć definicje qorm, prezentujemy również trzy obrazy ilustrujące, co naprawdę oznacza qorm. Na koniec wymieniamy angielskie słowa, które zaczynają się od qorm, angielskie słowa zawierające qorm i angielskie wyrazy, które kończą się na qorm.