keystroked

Definicja keystroked, proszę odwiedzić tutaj.


Ta strona jest tworzona w celu wyjaśnienia znaczenia keystroked. Tutaj można znaleźć kompletne definicje keystroked w języku angielskim i innych 40 języków. Po pierwsze, można posłuchać wymowy keystroked w amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim, klikając ikony audio. Następnie, lista najpopularniejszych definicji internetowych keystroked. Choć mogą one nie być dokładne, ale reprezentują najbardziej aktualne wyjaśnienia w dobie Internetu. Ponadto, możemy wymienić inne słowa, które mają takie same znaczenie jak keystroked. Oprócz synonimów, główne antonimy dla keystroked są również wymienione. Aby uzyskać szczegółową listę wyrazów, można kliknąć karty, aby przełączać się między synonimami i antonimów. Co ważniejsze, zobaczysz zakładkę definicje w języku angielskim, gdzie DigoPaul.com słownika zapewnia dokładne znaczenie keystroked. po trzecie, możemy wymienić inne formy wyrazu keystroked: rzeczownik, przymiotnik, czasownik i przysłówka. Po czwarte, dajemy przykładowe zdania, które zawierają keystroked. Zdania te pokazują, jak można użyć angielskiego słowa keystroked w prawdziwym zdaniu. Po piąte, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć definicje keystroked, prezentujemy również trzy obrazy ilustrujące, co naprawdę oznacza keystroked. Na koniec wymieniamy angielskie słowa, które zaczynają się od keystroked, angielskie słowa zawierające keystroked i angielskie wyrazy, które kończą się na keystroked.