idlesse

  • WebW stanie spoczynku; Podczas leniwy