agentings

Definicja agentings, proszę odwiedzić tutaj.


Ta strona jest tworzona w celu wyjaśnienia znaczenia agentings. Tutaj można znaleźć kompletne definicje agentings w języku angielskim i innych 40 języków. Po pierwsze, można posłuchać wymowy agentings w amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim, klikając ikony audio. Następnie, lista najpopularniejszych definicji internetowych agentings. Choć mogą one nie być dokładne, ale reprezentują najbardziej aktualne wyjaśnienia w dobie Internetu. Ponadto, możemy wymienić inne słowa, które mają takie same znaczenie jak agentings. Oprócz synonimów, główne antonimy dla agentings są również wymienione. Aby uzyskać szczegółową listę wyrazów, można kliknąć karty, aby przełączać się między synonimami i antonimów. Co ważniejsze, zobaczysz zakładkę definicje w języku angielskim, gdzie DigoPaul.com słownika zapewnia dokładne znaczenie agentings. po trzecie, możemy wymienić inne formy wyrazu agentings: rzeczownik, przymiotnik, czasownik i przysłówka. Po czwarte, dajemy przykładowe zdania, które zawierają agentings. Zdania te pokazują, jak można użyć angielskiego słowa agentings w prawdziwym zdaniu. Po piąte, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć definicje agentings, prezentujemy również trzy obrazy ilustrujące, co naprawdę oznacza agentings. Na koniec wymieniamy angielskie słowa, które zaczynają się od agentings, angielskie słowa zawierające agentings i angielskie wyrazy, które kończą się na agentings.