abnry

Definicja abnry, proszę odwiedzić tutaj.


Ta strona jest tworzona w celu wyjaśnienia znaczenia abnry. Tutaj można znaleźć kompletne definicje abnry w języku angielskim i innych 40 języków. Po pierwsze, można posłuchać wymowy abnry w amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim, klikając ikony audio. Następnie, lista najpopularniejszych definicji internetowych abnry. Choć mogą one nie być dokładne, ale reprezentują najbardziej aktualne wyjaśnienia w dobie Internetu. Ponadto, możemy wymienić inne słowa, które mają takie same znaczenie jak abnry. Oprócz synonimów, główne antonimy dla abnry są również wymienione. Aby uzyskać szczegółową listę wyrazów, można kliknąć karty, aby przełączać się między synonimami i antonimów. Co ważniejsze, zobaczysz zakładkę definicje w języku angielskim, gdzie DigoPaul.com słownika zapewnia dokładne znaczenie abnry. po trzecie, możemy wymienić inne formy wyrazu abnry: rzeczownik, przymiotnik, czasownik i przysłówka. Po czwarte, dajemy przykładowe zdania, które zawierają abnry. Zdania te pokazują, jak można użyć angielskiego słowa abnry w prawdziwym zdaniu. Po piąte, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć definicje abnry, prezentujemy również trzy obrazy ilustrujące, co naprawdę oznacza abnry. Na koniec wymieniamy angielskie słowa, które zaczynają się od abnry, angielskie słowa zawierające abnry i angielskie wyrazy, które kończą się na abnry.