Basert på bireme, nye ord dannet ved å legge en bokstav på begynnelsen eller slutten:
abeeimr   cbeamier   dbecrime   gbemired   sberimed