zaze

Definisjon av zaze, kan du gå her.


Denne siden er opprettet for å forklare hva meningen med zaze er. Her kan du finne fullstendige definisjoner av zaze på engelsk og andre 40 språk. Først av alt, du kan lytte til uttalen av zaze i amerikansk engelsk og britisk engelsk ved å klikke på lydikonene. Deretter viser vi de mest populære Web definisjonene av zaze. Selv om de kanskje ikke er nøyaktige, men representerer de mest oppdaterte forklaringene i Internett-alderen. Videre lister vi andre ord som har samme betydning som zaze. I tillegg til synonymer vises også store antonymer for zaze. For detaljert ord liste kan du klikke fanene for å veksle mellom synonymer og antonymer. Enda viktigere, vil du se kategorien av definisjoner på engelsk der DigoPaul.com ordlisten gir nøyaktige betydninger av zaze. for det tredje viser vi andre ordformer av zaze: Substantiv, adjektiv, verb og adverb. For det fjerde gir vi eksempel setninger som inneholder zaze. Disse setningene viser hvordan du kan bruke det engelske ordet zaze i en virkelig setning. For det femte, for å hjelpe deg å bedre forstå definisjonene av zaze, vi også presentere tre bilder for å illustrere hva zaze egentlig betyr. Til slutt viser vi engelske ord som starter med zaze, engelske ord som inneholder zaze, og engelske ord som slutter på zaze.