tribulate

Definisjon av tribulate, kan du gå her.